Nowa wersja Serwis 2011

Nowa wersja programu Serwis firmy Kambit.pl.
Poniżej przedstawiamy wszystkie zmiany w nowej wersji.

DODANIE SŁOWNIKA VAT (zmiana związana z nowymi stawkami VAT)

Rozszerzenie danych w systemie:

Przyjęcie zlecenia
 • Rozszerzenie o dodatkowe pola (Numer zgłoszenia, Dodatkowy status naprawy, Zmiana i rozszerzenie pola usterka)
 • Funkcja dodawania załączników

Dane klienta
 • Rozszerzenie o dodatkowe pola (Forma płatności, Termin płatności)
 • Funkcja dodawania załączników
Dane urządzenia
 • Rozszerzenie o dodatkowe pola (Wersja oprogramowania, Data produkcji producenta, możliwość przedłużania gwarancji producenta)
 • Funkcja dodawania załączników

Naprawa

 • Rozszerzenie o dodatkowe pola (Rodzaj serwisu, Dane serwisu zewnętrznego, Nr listu przewozowego wychodzącego, Nr listu przewozowego przychodzącego,Rodzaj naprawy, Nazwa naprawy)

Konfiguracja

 • Rozszerzenie o dodatkowe pola (Kolor statusu, Kolor zlecenia dla serwisu lokalnego i zewnętrznego)
 • Konfiguracja konta ftp dla załączników


Rozszerzenie funkcjonalności:

Słownik napraw

 • Zawiera opisy napraw wybierane do naprawy w języku polskim i innym języku
 • Wykorzystanie słownika podczas zgłaszania naprawy – do wyboru usterki

Dodawanie załączników

 • Funkcjonalność umożliwiająca wysyłanie pliku na serwer FTP i załączenie go do :
 • Otwieranie plików załączonych poprzez domyślny program skojarzony z danym rozszerzeniem w systemie Windows


Zdarzenia gwarancyjne przy urządzaniu

 • Dodatkowa tabela zawierająca datę zdarzenia, opis zdarzenia oraz ilość dni przedłużenia gwarancji
 • Ilość dni gwarancji będzie przedłużana o ilość dni podanych w przedłużeniu gwarancji


Zmiana formatu numeracji zleceń – numeracja kolejna (pierwszy wolny nadaje numer)

Zmiana widoków zleceń

Dodanie funkcji logowania zmian statusów naprawy

Moduł kosztorysy (Moduł umożliwia będzie wygenerowanie oferty na zleconą naprawę)

Raportowanie - Analiza zleceń (tabele przestawne)

Program serwis znajduje zastosowanie:

 • serwisy elektroniczne
 • serwisy elektryczne
 • serwisy AGD-RTV
 • serwisy komputerowe
 • serwisy sprzętu ciężkiego
 • serwisy sprzętu dla dzieci
 • serwisy zabawek
 • serwisy urządzeń przemysłowych
 • serwisy producentów
 • oraz wszelkich instytucji zajmujących się serwisowaniem urządzeń.